Informacje “Trójki”

Zasady płatności

Z dniem 1 kwietnia 2021 roku opłatę za wyżywienie w szkole rodzice wnoszą w terminie do 8 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni w wysokości wynikającej z rzeczywistej liczby dni nauki w szkole.  Za miesiąc kwiecień rodzic dokonuje wpłaty w terminie od 01 – 08 maja 2021 r. ( w kwietniu rodzic nie dokonuje żadnej wpłaty). Kwota do zapłaty będzie pomniejszona o dni nieobecności w marcu.
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast