O przedszkolu

Przedszkole otwarte w godzinach: 7.30 – 14.30, zajęcia z dziećmi od 8.00-13.00.

Od  1 września 2020 przyprowadzamy dzieci według harmonogramu: 

Godzina     7.50 – 8.00   dzieci 5 letnie i 6 letnie

Godzina     8.00 – 8.30   dzieci 3 letnie

Nasze przedszkole jest jednodziałowe, zapraszamy do nas dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

W naszym przedszkolu dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy oraz nauki. W naszym przedszkolu dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni i radości. Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o urozmaicone zajęcia dodatkowe.
Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Właściwe przygotowanie dziecka do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole podstawowej osiągamy poprzez różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju, szczególnie w aspekcie jego rozwoju fizycznego, aktywności twórczej, poziomu wiedzy o otaczającym go świecie oraz zachowań społeczno – emocjonalnych.

W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole.

Publiczne Przedszkole w Dobrej Nadziei 38, to miejsce dobrej zabawy, mądrości, szczęścia i radości.

Kadra przedszkola

Ewa_Mrula
Edukacja wczesnoszkolna
Ewa Mrula
Język angielski
Agnieszka Głębowska
Religia
Anna Gil

Zapisy


Proces rekrutacji został opisany w dziale „Rekrutacja”. Znajdą tam też Państwo wszelkie niezbędne dokumenty.

Zapewniamy:


  • kompetentnych nauczycieli i wychowawców
  • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
  • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
  • poszanowanie praw dziecka
  • funkcjonalne i estetyczne sale zajęć

Kontakt i adres