Biblioteka

Projekt czytelniczy” „POLUBIĆ CZYTANIE” rok szkolny 2023/2024

„POLUBIĆ CZYTANIE”- to projekt  skierowany  do uczniów klas I – VIII. W realizacji projektu niezbędne jest współdziałanie wszystkich nauczycieli.

 Cele projektu

 • Popularyzowanie czytelnictwa
 • Poprawa stanu czytelnictwa w szkole
 • Wyrabianie nawyku właściwego spędzania wolnego czasu z książką
 • Przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów
 • Wzrost zainteresowania uczniów zbiorami biblioteki
 • Poznanie zainteresowań czytelniczych uczniów
 • Okazja do wysiłku intelektualnego, wykazania się pomysłowością

ADRESACI PROJEKTU Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.

CZAS REALIZACJI Niniejszy projekt będzie realizowany w terminie: wrzesień 2023 – czerwiec 2024. W trosce o poprawę stanu czytelnictwa, biblioteka zamierza podjąć działania, które mają na celu zainteresowanie uczniów tekstem drukowanym.

W związku z powyższym opracowano projekt mający na celu poprawę tego obszaru. Zaplanowano przeprowadzenie działań, które zostaną przedstawione w dalszej części.

Zadania do realizacji i harmonogram działań W celu zwiększenia czytelnictwa i jego kontroli nauczyciele podejmą następujące działania:

KLASY 1

 • tworzenie w klasach kącików czytelniczych
 • wspólne z dziećmi odwiedzanie biblioteki 2 razy w miesiącu
 • aktywne uczestnictwo w cyklu spotkań „Cała Polska czyta dzieciom” – ekspozycja prac plastycznych na gazetce przy bibliotece

KLASY 2

 • wprowadzenie zeszytów lektur
 • obowiązkowe wypożyczenie i opisanie 1 książki w miesiącu (autor, tytuł, główni bohaterowie, krótka notatka o treści, ilustracja)
 • wspólne z dziećmi odwiedzanie biblioteki raz w miesiącu
 • tworzenie w klasach kącików czytelniczych
 • gazetki ścienne w klasach – wybranie najciekawszej postaci i krótka notatka o niej oraz wykonanie ilustracji – do wybranej dowolnie przez nauczyciela książki

KLASY 3

 • wprowadzenie zeszytów lektur
 • obowiązkowe wypożyczanie i opisanie 1 książki w miesiącu (autor, tytuł, główni bohaterowie, krótka notatka o treści, ilustracja)
 • wspólne z dziećmi odwiedzanie biblioteki raz w miesiącu
 • opisanie dalszych losów bohaterów serii książek: Zaopiekuj się mną,  Mądra mysz, 100 bajek naszego dzieciństwa – wystawa w bibliotece i na holu

KLASY  1-3 oraz  4-8

 • konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka” (dla klas 1-3)
 • konkurs plastyczny na okładkę do ulubionej książki młodzieżowej (dla klas 4-6)
 • pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych
 • promowanie czytelnictwa – kampania „Czytam wszędzie”
 • ekspozycja gazetek ściennych propagujących czytelnictwo
 • prezentowanie opisanych dalszych losów bohaterów książek – wystawa
  w bibliotece i na holu (klasy 3)

KLASY 4-8

 • „I Ty możesz napisać baśń” – praca w grupach kl. 4 (wystawa w klasach)
 • odwiedzanie biblioteki szkolnej przez nauczycieli j. polskiego wspólnie z dziećmi połączone z wypożyczaniem lektur dodatkowych (klasy 4)
 • prezentowanie przeczytanych książek przez uczniów w klasach 5-6 na lekcjach języka polskiego

PRZEWIDYWANE EFEKTY

 • zdobywanie kultury czytelniczej, pojmowanie książki jako niezbędnego źródła informacji
 • wzrost zainteresowania książkami
 • zmniejszenie liczby nieaktywnych czytelników,
 • wzrost poziomu umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • poznanie zainteresowań czytelniczych uczniów;
 • umiejętność wyrażania własnej opinii o przeczytanej książce, rekomendacji książki kolegom