Biblioteka

Procedura zachowania bezpieczeństwa

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

  1. Z biblioteki mogą korzystali tylko uczniowie i nauczyciele.
  2. Płyn do dezynfekcji rąk umieszczony jest przy wejściu do biblioteki.
  3. Od korzystających z biblioteki wymagane jest zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki.
  4. Czytelnik podchodzi do biurka pracownika biblioteki,  któremu zgłasza potrzebę czytelniczą np. tytuł książki, tematykę.
  5. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.
  6. Przy biurku znajduje się karton oznaczony datą, do którego czytelnik odkłada zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
  7. W bibliotece jednorazowo może przebywać maksymalnie czterech czytelników, zachowując dystans społeczny minimum 1,5 m od siebie.
  8. Uczniowie objęci nauczaniem zdalnym korzystają z biblioteki w wyznaczonym miejscu.
  9. Wychowawca lub polonista zgłaszają nauczycielowi bibliotekarzowi wypożyczenie lektury dla klasy przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
  10. Nie ma możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast