Świetlica „Trójki”

Świetlica w naszej szkole czynna jest w godzinach od 6.45. – 16.15.
Wyposażona jest w książki, czasopisma, gry, puzzle, zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny, telewizor, video, DVD, komputer, itp. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci biorą udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych na boisku szkolnym. Do świetlicy uczęszczają uczniowie ze wszystkich klas.

Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo- wychowawczą. Pod tym kątem dobierane są specyficzne formy i metody pracy. Szczególną popularnością wśród dzieci cieszą się konkursy o różnej tematyce i zajęcia plastyczne.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych. Świetlica pracuje wg rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych, a dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci-rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i w świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.

Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci, dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. W świetlicy systematycznie odbywają się zajęcia przygotowujące uczniów do lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci potrzebujących pomocy w nauce. Na bieżąco rozwiązywane są problemy wychowawcze dzieci w oparciu o współpracę z pedagogiem, wychowawcami i rodzicami.

Kodeks zasad obowiązujący w świetlicy ZSP nr 3

 • Zwracamy się do wszystkich z szacunkiem.
 • Słuchamy się nawzajem.
 • Zachowujemy się cicho.
 • Dbamy o sprzęt i wyposażenie świetlicy.
 • Konflikty rozwiązujemy pokojowo, a w razie potrzeby prosimy nauczyciela o pomoc w rozstrzygnięciu sporu.
 • Ze świetlicy wychodzimy tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela.
 • W czasie zabaw ruchowych uważamy na innych i na siebie.
 • W czasie gier stosujemy się do zasad i poleceń nauczyciela.
 • W sali poruszamy się spokojnie.
 • Wszyscy odrabiamy zadania domowe w ciszy i w ustalonym czasie.
 • Bierzemy udział w zajęciach tematycznych prowadzonych przez nauczyciela.

Personel świetlicy

Bogacz (2)
Kierownik świetlicy
mgr Marcin Bogacz

Zajęcia


 • ruchowo – umuzykalniające
 • żywego słowa
 • matematyczne
 • sportowe
 • wychowanie komunikacyjne

Zapisy


Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej, należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka:

Wyróżnienie

trójka pleszew
Święto Piegów w Trójce
Najpiękniejsze bombki
Życzenia dla naszych Mam
Z okazji Dnia Ziemi
Konkurs w świetlicy szkolnej
Przygotowania do świąt
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
Zabawa najmłodszych
Świetliczaki przypominają
Zabawy świetliczaków
Dekorowanie świetlicy
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Trójka pamięta
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Dynia w roli głównej
Różne kultury na krańcach świata
Rocznica wyboru Jana Pawła II
Pierwsza pomoc w świetlicy
Prace plastyczne uczniów
Pamiętamy ważne numery
Konkurs plastyczny
Karnawał w świetlicy
Zajęcia w świetlicy
Szkoła od 26 października
Zajęcia w świetlicy
Akademia Przygody
Świat bez śmieci