Logopeda

Jako ludzie jesteśmy w przyrodzie zjawiskiem wyjątkowym. Decyduje o tym fakcie kilka posiadanych przez nas cech, jednak najważniejszą z nich jest mowa. Dzięki mowie nie tylko komunikujemy się  i wymieniamy informacje, ale przede wszystkim przekazujemy swoje emocje.

Mowy uczymy się jako dzieci od otoczenia, w którym wzrastamy. Czasem jednak zdarza się, że  w wyniku błędów, niewłaściwych nawyków czy wreszcie na skutek posiadanych przez dziecko cech indywidualnych, dziecko mówi niepoprawnie. Ten fakt może komplikować życie małego człowieka. Nie tylko dlatego, że utrudnia mu komunikację, ale również naraża go na przykre reakcje otoczenia. Czasem zaniedbane wady artykulacyjne uznawane są za pewien rodzaj niepełnosprawności. Z pewnością zaś utrudniają życie przyszłemu dorosłemu.  W takiej sytuacji na plac wkracza logopeda.  Dzięki właściwie postawionej diagnozie oraz trafnie dobranym ćwiczeniom istnieje szansa na całkowite skorygowanie wady.

Tylko od Państwa zależy jak szybko podejmiecie decyzję o wizycie u specjalisty i pracę z dzieckiem.

Czytaj więcej porady logopedy

Kontakt

Logopeda szkolny
mgr Edyta Ampuła

Godziny dyżurów

11.05 – 11.30

12.45 – 13.10