Rekrutacja – Szkoła Podstawowa

Proces rekrutacji

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 13.02.2023r.
Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, harmonogramem rekrutacji  zamieszczonym oraz kryteriami dla dzieci spoza obwodu zamieszczonymi poniżej.
Komplet dokumentów podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów należy złożyć w sekretariacie szkoły od 13.02.2023 do 10.03.2023 do godziny 12.00.

Czynności związane z naborem do szkoły podstawowej

Szczegółowy harmonogram wraz z datami podano w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkołyi dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Kontakt w sprawach rekrutacji

20170216_084555
Obsługa sekretariatu
Aleksandra Szychowiak
Romana Garcon sekretariat_compressed
Obsługa sekretariatu
Romana Żarnowska
[contact-form-7 id=”1018″]