Rekrutacja – Szkoła Podstawowa

Proces rekrutacji

Dokumenty na rok szkolny 2018/ 2019 należy składać w terminie 1.02.2018 – 28.02.2018.
Termin uzupełniający 2.04.2016 – 9.04.2018.

Czynności związane z naborem do szkoły podstawowej

Szczegółowy harmonogram wraz z datami podano w dokumencie "Harmonogram - terminy"

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Kontakt w sprawach rekrutacji

Romana Garcon sekretariat_compressed
Obsługa sekretariatu
Romana Garcon
20170216_084555
Obsługa sekretariatu
Aleksandra Michalska
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Polityką PrywatnościWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną pracowników ZSP3 w związku z interesującymi mnie działaniami ZSP3 związanymi z celami edukacyjnymi, dydaktycznymi, wychowawczymi oraz promocyjnymi wynikającymi z działalności placówki oświatowej