Rekrutacja – Szkoła Podstawowa

Proces rekrutacji

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 14.02.2022r.
Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wraz ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji  zamieszczonym poniżej.
 

Czynności związane z naborem do szkoły podstawowej

Szczegółowy harmonogram wraz z datami podano w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkołyi dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Kontakt w sprawach rekrutacji

20170216_084555
Obsługa sekretariatu
Aleksandra Szychowiak
Romana Garcon sekretariat_compressed
Obsługa sekretariatu
Romana Żarnowska
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Polityką PrywatnościWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną pracowników ZSP3 w związku z interesującymi mnie działaniami ZSP3 związanymi z celami edukacyjnymi, dydaktycznymi, wychowawczymi oraz promocyjnymi wynikającymi z działalności placówki oświatowej

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast