Ogłoszenia

25
Wrzesień
Dyżury nauczycieli

Dyżury nauczycieli odbywają się  roku szkolnym 2020/2021 w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Najbliższy dyżur 3 listopada. Prosimy o zgłaszanie chęci spotkania poprzez dziennik elektroniczny – rozmowa będzie odbywała się online, nauczyciele przekażą link do spotkania.

18
Październik
Ogłoszenie dyrektora
Drodzy Rodzice! Proszę w miarę możliwości zadbać o sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba hybrydowego lub zdalnego nauczania. Ponawiam swoją prośbę, w związku z dynamiczną sytuacją.
18
Październik
Dni dyrektorskie w roku szkolnym 2020/2021
Najbliższy dzień wolny w Trójce to 2 listopada. Kolejne: 25 – 27 maja 2021 egzamin ósmoklasisty; 1 czerwca 2021 i 4 czerwca 2021