Kalendarz roku szkolnego

Wrzesień

Poniedziałek 3.09.2018 r - Rozpoczęcie roku szkolnego.
17.09.2018 Gim i kl. 7-8 godz.16.30, SP kl.1-3 godz. 17.30 12.09.2018 SP klasy 4-6 godz. 16.30: Spotkanie informacyjne z rodzicami, przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców.
Wtorek, 12.09.2018, godz. 17.00, klasy I - III Szkoły Podstawowej: spotkanie informacyjne z rodzicami, przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców.
Środa 17.09.2018, godz. 16.30, klasy IV - VII Szkoły Podstawowej: spotkanie informacyjne z rodzicami, przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców.
Wtorek 12.09.2018 godz.18.00: spotkanie rady rodziców – plan nadzoru pedagogicznego i sprawozdanie z nadzoru za rok ubiegły.
Czwartek 11.09.2018 r. 16.30: rada pedagogiczna – plan nadzoru pedagogicznego.
Wrzesień: spotkanie integracyjne dla uczniów klas I Gimnazjum i klas I Szkoły Podstawowej.

Październik

2.10.2018, w godz. 16.45 – 18.00: dyżury nauczycielskie.
Piątek 12.10.2018: Dzień Edukacji Narodowej
15.10.2018 r. - Odsłonięcie Pomnika Powstańców Wielkopolskich - .

Listopad

6.11.2018 r. Dyżur nauczycielski 17.00-18.00
wywiadówki - 12.11.2019 r. klasy VII - VIII 16.30 klasy I - III 17.30 16.30, 13.11.2019 r. klasy IV - VI 16.30

Grudzień

Wtorek 4.12.2018, w godz. 16.45 – 18.00: dyżury nauczycielskie.
21.12.2018 r.: ostateczny termin zawiadomienia o przewidywanych ocenach na pierwsze półrocze.
23.12 - 31.12.2018 r.: zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

Wtorek 8.01.2019, w godz. 16.45 – 18.00: dyżury nauczycielskie.
Wtorek 29.01.2019: wystawienie ocen na pierwsze półrocze.
Poniedziałek 14.01.2019: początek ferii zimowych (do 27.01.2019)

Luty

Wtorek 12.02.2019, godz 16.30: wywiadówki podsumowujące półrocze, gimnazja oraz VII i VIII S.P.
Wtorek 13.02.2019, godz 17.00: wywiadówki podsumowujące półrocze, I-III - IV-VI S.P.
Wtorek 19.02.2019, godz. 16.30: rada podsumowująca pierwsze półrocze.
Wtorek 5.02.2019, w godz. 16.45 – 18.00: dyżury nauczycielskie.

Marzec

Wtorek 5.03.2019, w godz. 16.45 – 18.00: dyżury nauczycielskie.

Kwiecień

2.04.2019, w godz. 16.45 – 18.00: dyżury nauczycielskie.
Środa 10.04.2019: egzamin – część humanistyczna
Czwartek 11.04.2019: egzamin – część matematyczno-przyrodnicza.
Piątek 12.04.2019; egzamin - część języki obce
18.04.2019- 23.04.2019 - Wiosenna przerwa świąteczna

Maj

7.05.2019, w godz. 16.45 – 18.00: dyżury nauczycielskie. .
14.05.2019 r. Gim 16.30
14.05.2019 r. klasy 7-8, SP 1-3 godz. 16.30
Czwartek 14.05.2019: ostateczny termin zawiadomienia o przewidywanych ocenach na zakończenie roku.

Czerwiec

Wtorek 4.06.2019 r. 17.00– 18.00: dyżury nauczycielskie.
Czwartek 14.06.2019, godz. 16.30: rada klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego.
Piątek 21.06.2019: uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Wtorek 26.06.2019: rada podsumowująca.
Czwartek 11.06.2019: wystawienie ocen na zakończenie roku szkolnego.
Dodatkowy termin egzaminu gim i ósmoklasisty- część humanistyczna - Poniedziałek 3.06.2019 r.
Wtorek 4.06.2019: dodatkowy termin egzaminu – część matematyczno - przyrodnicza.
Środa 5.06.2019: dodatkowy termin egzaminu – języki obce.