Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 listopada 2023
Spotkania z rodzicami  godz.15.45 21-22 listopada 2023
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023
Spotkania z rodzicami  godz.15.45 23-24 stycznia 2024
Spotkanie z rodzicami uczniów klas ósmych godz. 15.45 6 lutego 2024
Ferie zimowe 12-25 lutego 2024
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024
Spotkania z rodzicami  godz.15.45 23-24 kwietnia 2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 maja 2024
Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne dla uczniów klas I-VII

14-16 maja 2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 31 maja 2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 20 czerwca 2024
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024