Kalendarz roku szkolnego

Wrzesień

Poniedziałek 2.09.2019 r Rozpoczęcie roku szkolnego.
17.09.2019 kl. 7-8 godz.16.30, SP kl.1-3 godz. 17.30 Spotkanie informacyjne z rodzicami, przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców
18.09.2019 SP klasy 4-6 godz. 16.30: spotkanie informacyjne z rodzicami, przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców.
18.09.2019 godz.18.00 Spotkanie rady rodziców sprawozdawczo-wyborcze oraz wybór Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
Wtorek 10.09.2019 r. 16.30 Rada pedagogiczna – Plan nadzoru pedagogicznego
Wrzesień spotkanie integracyjne dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej.

Październik

Wtorek 1.10.2019 16.45 – 18.00 Dyżury nauczycielskie.
Poniedziałek 14.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej

Listopad

12.11.2019 r. klasy 7-8 16.30 oraz, SP 1-3 17.30 13.11.2019 r. SP 4-6 godz. 16.30 Wywiadówki

Grudzień

Wtorek 03.12.2019 r. 16.45 – 18.00 Dyżury nauczycielskie.
15.12.2020 Biesiada Mikołajkowa
23.12 - 31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

Wtorek 07.01.2020 16.45 – 18.00 Dyżury nauczycielskie.
Wtorek 14.01.2020 Ostateczny termin zawiadomienia o wystawionych ocenach na pierwsze półrocze
23.01.2020 klasy 7-8 16.00 oraz, SP 1-3 17.00 SP 4-6 godz. 18.00 Wywiadówki
27.01 - 09.02.2020 Ferie zimowe

Luty

Wtorek 18.02.2020 r. godz. 16.00 godz. 16.30: rada podsumowująca pierwsze półrocze.

Marzec

Wtorek 03.03.2020 16.45 – 18.00 Dyżury nauczycielskie.

Kwiecień

7.04.2020 16.45 – 18.00 Dyżury nauczycielskie.
Środa 21.04.2020 Egzamin ósmoklasisty– język polski
Czwartek 11.04.2020 Egzamin – matematyka
Piątek 23.04.2020 Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny
09.04 - 14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna

Maj

Wtorek 5.05.2019 16.45 – 18.00 Dyżury nauczycielskie
Wtorek19.05.2020 klasy 7-8, 16.30, SP 1-3 godz. 17.30 Wywiadówki
Środa 20.05.2020 r. SP 4-6 godz. 16.30 Wywiadówki
Piątek 24.05.2020 Ostateczny termin zawiadomienia o ocenach niedostatecznych

Czerwiec

Wtorek 2.06.2020 r. 17.00– 18.00 Dyżury nauczycielskie.
Wtorek 16.06.2020 Ostateczny termin zawiadomienia o przewidywanych ocenach na zakończenie roku
Poniedziałek 1.06.2020 Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język polski
Wtorek 2.06.2020 Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - matematyka
Środa 3.06.2020 Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty – język obcy nowożytny
Wtorek 23.06.2020 r. godz. 16.00 Rada klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego
Piątek 26.06.2020 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
27.06.2020-31.08.2020 Ferie letnie