Trójka TV

Doświadczenia chemiczne

Udział Trójki w konkursie "Do hymnu"

Dęby, które mówią …

Królowa śniegu

Złota Polska Jesień: Zdrowo jem

Pierwszy Dzień Wiosny w Trójce

Zosia Gwiazda przedstawia rozwinięcie dziesiętne

Zapraszamy do Trójki – film promocyjny 2021

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Część artystyczna

Występ uczniów edukacji wczesnoszkolnej –

ekologia, wiosna i jesień

Clovers świątecznie

Trójkowa Biesiada Świąteczna

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Projekt muzyczno-taneczny

Trójka dzieciom 2020

Koncert Świąteczny 2022

Pomagamy – wyzwanie 2020

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2022