Rekrutacja – Przedszkole

Proces rekrutacji

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w wersji elektronicznej. 
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola odbywa się w terminie
od 16.04.2021 do 30.04.2021 w formie papierowej. 
Rekrutacja do przedszkola rozpoczyna się od 8.02.2021 roku
Składanie deklaracji dla dzieci kontynuujących od 8.02.2021 do 15.02.2021 w wersji papierowej.
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola: od  22.02.2021 do 8.03.2021 w wersji papierowej i elektronicznej.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce poniżej.

Czynności związane z naborem do przedszkola

Szczegółowy harmonogram wraz z datami podano w dokumencie "Harmonogram rekrutacji"

1. Złożenie  wniosku o przyjęcie  do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie  do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu  rekrutacyjnym.

3. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Potwierdzenie przez  rodzica  kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia.

5. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

 

Kontakt w sprawach rekrutacji

Romana Garcon sekretariat_compressed
Obsługa sekretariatu
Romana Garcon
20170216_084555
Obsługa sekretariatu
Aleksandra Szychowiak
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Polityką PrywatnościWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną pracowników ZSP3 w związku z interesującymi mnie działaniami ZSP3 związanymi z celami edukacyjnymi, dydaktycznymi, wychowawczymi oraz promocyjnymi wynikającymi z działalności placówki oświatowej

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast