Rekrutacja – Przedszkole

Proces rekrutacji

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 
od 13.02.2023 do 20.02.2023r w wersji papierowej.
 
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w wersji elektronicznej
 od 27.02.2023 roku 
Po rejestracji elektronicznej wniosek należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców złożyć w sekretariacie szkoły ul. Bolesława Krzywoustego 4 w Pleszewie w godzinach od 7.30 do 15.20 lub w Publicznym Przedszkolu w Dobrej Nadziei w godzinach od 8.00 do 13.00.
Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, szczegółowym harmonogramem postępowania rekrutacyjnego oraz kryteriami rekrutacji zamieszczonymi poniżej.

Czynności związane z naborem do przedszkola

Szczegółowy harmonogram wraz z datami podano w dokumencie "Harmonogram rekrutacji"

1. Złożenie  wniosku o przyjęcie  do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie  do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu  rekrutacyjnym.

3. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Potwierdzenie przez  rodzica  kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia.

5. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

 

Kontakt w sprawach rekrutacji

Romana Garcon sekretariat_compressed
Obsługa sekretariatu
Romana Garcon
20170216_084555
Obsługa sekretariatu
Aleksandra Szychowiak
[contact-form-7 id=”1018″]