Rekrutacja – Przedszkole

Proces rekrutacji

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 odbywa się w wersji elektronicznej, rozpoczyna się 14.02.2022 roku 
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wraz z harmonogramem oraz zasady rekrutacji zamieszczono poniżej.
Wniosek dla dzieci, które są zapisywane do przedszkola po raz pierwszy, wypełnia się w wersji elektronicznej, a następnie wydrukowany składa się  w sekretariacie szkoły ul. Bolesława Krzywoustego 4, Pleszew zgodnie z harmonogramem.

Czynności związane z naborem do przedszkola

Szczegółowy harmonogram wraz z datami podano w dokumencie "Harmonogram rekrutacji"

1. Złożenie  wniosku o przyjęcie  do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie  do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu  rekrutacyjnym.

3. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Potwierdzenie przez  rodzica  kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia.

5. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

 

Kontakt w sprawach rekrutacji

Romana Garcon sekretariat_compressed
Obsługa sekretariatu
Romana Garcon
20170216_084555
Obsługa sekretariatu
Aleksandra Szychowiak
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Polityką PrywatnościWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną pracowników ZSP3 w związku z interesującymi mnie działaniami ZSP3 związanymi z celami edukacyjnymi, dydaktycznymi, wychowawczymi oraz promocyjnymi wynikającymi z działalności placówki oświatowej

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast