Rekrutacja – Przedszkole

Proces rekrutacji

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w wersji elektronicznej.
Złożenie deklaracji o kontynuację wychowania przedszkolnego w terminie od 12.02.2020 do 19.02.2020r.
Złożenie wniosku z dokumentami o przyjęcie do przedszkola pierwszego wyboru 24.02.2020 – 9.03.2020r. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie z kompletem dokumentów.
 
Szczegółowy harmonogram oraz dokumenty w załączniku.

 

 

Czynności związane z naborem do przedszkola

Szczegółowy harmonogram wraz z datami podano w dokumencie "Harmonogram rekrutacji"

1. Złożenie  wniosku o przyjęcie  do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie  do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu  rekrutacyjnym.

3. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Potwierdzenie przez  rodzica  kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia.

5. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

 

Kontakt w sprawach rekrutacji

Romana Garcon sekretariat_compressed
Obsługa sekretariatu
Romana Garcon
20170216_084555
Obsługa sekretariatu
Aleksandra Szychowiak
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Polityką PrywatnościWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną pracowników ZSP3 w związku z interesującymi mnie działaniami ZSP3 związanymi z celami edukacyjnymi, dydaktycznymi, wychowawczymi oraz promocyjnymi wynikającymi z działalności placówki oświatowej

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast