Wolontariat

Wolontariat w Trójce istnieje od 2013 roku. Początkowo były to działania skierowane do uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. Wolontariat o tyle trudny, bo wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, ale niezwykle potrzebny. Te działania są kontynuowane.  Obecnie w szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu Trójka-Pleszew, który zrzesza około 40-stu młodych wolontariuszy. Ich aktywność nie ogranicza się do terenu szkoły. Wolontariusze z Trójki ściśle współpracują z Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Lokalnym Centrum Wolontariatu, Stowarzyszeniem Kocia Łapa, działają podczas wiosennych i jesiennych targów rolniczych w Marszewie, odwiedzają festyny w zaprzyjaźnionych przedszkolach. Opiekunką grupy wolontariatu w Trójce jest pani Patrycja Kamińska – Wieruszewska.