Doradca zawodowy

„Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się”. Peter Druker

 Po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy – Prawo oświatowe (od 1 września 2017 r.)  obowiązek szkolny jest spełniany w 8-klasowej szkole podstawowej, natomiast obowiązek nauki jest zgodnie z tą ustawą spełniany poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej lub realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy. Wdrożenie reformy ustroju szkolnego przebiega zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Po szkole podstawowej obowiązuje nowy SCHEMAT KSZTAŁCENIA

Doradca zawodowy

POZNAJ SIEBIE

Aby wybrać odpowiedni zawód, wcześniej odpowiednią szkołę należy rozpoznać swoje zasoby – zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe; scharakteryzować wartości z uwzględnieniem wartości pracy oraz określić aspiracje i potrzeby związane z własnym rozwojem i możliwe sposoby ich realizacji. Obejrzyj cykl filmów, które pomogą Ci poznać siebie i swoje predyspozycje:

Filmy animowane ORE o wyborze szkoły i zawodu

PRZYSZŁA EDUKACJA

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkołach ponadpodstawowych naszej gminy i powiatu, skorzystaj z informatorów:

Oferta edukacyjna placówek publicznych powiatu pleszewskiego

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pleszew

Centrum Kształcenia Rolniczego Marszew

ZAWÓD

Chcesz wiedzieć na czym polega praca w różnych zawodach? Czym się charakteryzują, jaką drogę edukacji trzeba pokonać, jakie umiejętności posiadać i gdzie szukać informacji?

Filmy o różnych zawodach ORE

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2021/2022 – pobierz dokument

Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego  – pobierz dokument 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022