Wsparcie pedagogiczne

Kontakt

Pedagog szkolny
mgr Aneta Grzegorczyk, mgr Małgorzata Lipińska,

Godziny dyżurów

8.00 – 10.00

10.00 – 13.00

8.00–10.00

15.00 – 17.00 – konsultacje dla rodziców

9.00 – 13.00

14.00 – 16.00 – konsultacje dla rodziców

8.00 – 10.00

10.00 – 13.00

16.00 – 17.00 – konsultacje dla rodziców

8.00 – 10.00

10.00 – 13.00

15.00 – 17.00 – konsultacje dla rodziców

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie jest placówką publiczną, działającą na terenie powiatu pleszewskiego która swoim działaniem wspiera szkoły, placówki i przedszkola na naszym terenie.

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne i bezpłatne

Możesz się do nas zgłosić zawsze wtedy, gdy masz problem i oczekujesz pomocy:

  • psychologa (w tym min. trudności szkolne, obniżony nastrój, lęki poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją i snem, poczucie bezradności, zachowania agresywne, relacji rodzinne czy szkolne, zaburzenia sfery emocjonalnej, społecznej , zaburzenia ze spectrum autyzmu oraz inne)
  • pedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga (w tym min. trudności szkolne, problemy z nauką, funkcjonowaniem szkolnym, pisaniem, liczeniem, słuchem, wzrokiem itp.)
  • logopedy, neurologopedy (w tym Zaburzenia związane z rozwojem mowy, brakiem mowy, wady wymowy)
  • doradcy zawodowego (problemy związane z wyborem zawodu i szkoły, pomoc w tworzeniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych, informacje zawodowe)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi terapię :

  • psychologiczną
  • pedagogiczną (w tym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne)
  • logopedyczną
  • terapię integracji bilateralnej.

Szczegółowe informacje na temat działalności Poradni znajdują się na stronie internetowej  

www.poradnia-pleszew.org.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Słowackiego 14 (biurowiec SPOMASZ-u), 63-300 Pleszew tel. 62 7421-655, tel. 62 7427-965 – Dyrektor tel. komórkowy :  + 48 692 958 010 e-mail: sekretariat@poradnia-pleszew.org.pl Kontakt z PPP Pleszew możliwy również przez aplikację: Whats ‘App oraz SKYPE. Jednocześnie informujemy, że kontakt z Dyrektorem Poradni możliwy jest pod adresem email: dyrektor@poradnia-pleszew.org.pl

Sekretariat Poradni czynny w godzinach 7.00 – 15.00 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wszystkie usługi świadczy w sposób stacjonarny – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W uzasadnionych
wypadkach istnieje możliwość realizacji niektórych procedur w formie on – line.