Ramowy rozkład dnia przedszkola

8.00 – 8.50 - Schodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami i dziećmi. Zabawy w kącikach zainteresowań Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Czynności porządkowo-gospodarcze,
8.50 – 9.05 - Ćwiczenia poranne.
9.05 – 9.15 - Zabiegi higieniczne ,przygotowanie do śniadania, pełnienie dziecięcych dyżurów, pomoc w nakrywaniu do stołu
9.15 – 9.30 - Śniadanie ,czynności samoobsługowe, mycie zębów
9.30 -10.30- Zajęcia dydaktyczne (obecnie nie określa się dokładnie ram czasowych, gdyż nie chodzi o czas, ale o aktywność dziecka-jego zmęczenie)
10.30 – 11.30 - Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki
11.30 – 12.00 – Drugie śniadanko, kwadrans na bajkę
12.00 – 13.00 - rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy na powietrzu

Kadra przedszkola

Ewa_Mrula
Edukacja wczesnoszkolna
Ewa Mrula
Język angielski
Agnieszka Głębowska
Religia
Anna Gil

Zapisy


Proces rekrutacji został opisany w dziale „Rekrutacja”. Znajdą tam też Państwo wszelkie niezbędne dokumenty.

Zapewniamy:


  • kompetentnych nauczycieli i wychowawców
  • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
  • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
  • poszanowanie praw dziecka
  • funkcjonalne i estetyczne sale zajęć