Informacje „Trójki”

Zasady płatności

Opłatę za obiad wnosi się w terminie do  8 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w wysokości wynikającej z rzeczywistej liczby dni nauki dziecka w szkole x dzienna stawka żywieniowa.

Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty za obiady będzie umieszczana indywidualnie w e- dzienniku.

Dokumenty dotyczące zgłoszenia na obiady można otrzymać w świetlicy szkolnej lub pobrać w zakładce dokumenty szkoły.