Informacje “Trójki”

Trójka pamięta o Janie Pawle II

Jan Paweł II w oczach dzieci – 100 rocznica urodzin Papieża Polaka

Uczniowie klas I-IV naszej szkoły przygotowali prace plastyczne dla uczczenia jubileuszu urodzin jednego z największych Polaków. Inspiracją dla ich twórczości były wezwania z Litanii do Świętego Jana Pawła II

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Patronie rodzin chrześcijańskich

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Zakochany w krzyżu Chrystusa…

Módl się za nami.