Informacje „Trójki”

Szkolny Klub Sportowy

W ramach programu Szkolnego Klubu Sportowego od lat w Trójce odbywają się zajęcia sportowe. Są to zajęcia w ramach projektu Ministerstwa Sportu, realizowane poprzez operatorów wojewódzkich – w naszym przypadku Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska w Poznaniu. Aktualnie w szkole mamy trzy grupy:

  • Aerobik grupowy Clovers – prowadzi pani Karolina Domagalska
  • Gry zespołowe – prowadzi pan Piotr Chatliński
  • Piłka nożna – prowadzi pan Robert Zaworski

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w hali sportowej. Obecnie w trakcie edukacji zdalnej, zajęcia sportowe są kontynuowane, przy zachowaniu wszelkich zasad sanitarnych. Uczniowie, którzy są zapisani na zajęcia mogą się kontaktować z prowadzącymi nauczycielami. Zapraszamy!