Informacje “Trójki”

Konkurs dla uczniów

Starostwo Powiatowe w Pleszewie wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zaprasza do udziału w konkursie. Zadanie konkursowe:

  1. Dla uczniów klas I-III– przygotowanie pracy plastycznej formacie A4 (technika dowolna)przedstawiającej zawód który według dziecka należy ocalić od zapomnienia (zawody schyłkowe, zapomniane, przeszłości). Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę.,
  2. Dla uczniów klas IV-VIII : wykonanie zdjęcia prezentującego wybrany zawód , który należy ocalić od zapomnienia(zawód schyłkowy, zapomniany, przeszłości). Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę. Praca powinna mieć formę wydruku oraz zapisu na płycie CD / DVD.
Szczegóły konkursu przekażą wychowawcy klas, można również zapoznać się z komunikatem organizatora: Zasady i regulamin konkursu
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast