Informacje “Trójki”

Komunikat Dyrektora

 Szanowni Państwo,

z uwagi na bezpieczeństwo Państwa dzieci i zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów informuję, że w dniach 12 i 13 marca 2020 r. dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić w tych dniach opieki, nauczyciele zapewniają zgodnie z planem lekcji zajęcia opiekuńcze. Szkoła zapewnia dowóz i odwóz uczniów dojeżdżających oraz ciepły posiłek dla dzieci korzystających z obiadów, a przebywających w szkole.

Od 16 do 25 marca 2020 r. włącznie zawiesza się zajęcia dydaktyczno – opiekuńcze w naszej szkole. Szkoła i przedszkole będą zamknięte. Proszę przypomnieć dzieciom o częstym myciu rąk i zadbaniu o to, aby bez wyraźnej potrzeby nie wychodziły z domu. Wszystkie informacje będą przekazywane na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny. Liczę na Państwa zrozumienie.

dyrektor szkoły Dorota Bystrzycka

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast