Informacje „Trójki”

Klasy piąte zdały egzamin

Pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego odbyły się 22 października egzaminy na kartę rowerową. Wcześniej uczniowie klas 5a i 5b pozytywnie zdały test wiedzy o ruchu drogowym. Na boisku Orlik egzaminem kierowała pani Agnieszka Krawczyk, posiadająca uprawnienia egzaminacyjne. Dzieci wykonały jazdę slalomem oraz po ósemce sygnalizując poprawnie skręty. W egzaminie wzięli udział również uczniowie przebywający na kwarantannie, którzy nie tylko obserwowali swoich rówieśników ale również dzieci pomocy rodziców mogli na żywo pokazać swoje umiejętności wykonując podobne slalomy na własnych podwórkach.

Gratulujemy! Życzymy bezpiecznej jazdy!