Informacje “Trójki”

Kangur matematyczny

Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY odbędzie się w tym roku 18 marca w formie stacjonarnej. Koszt udziału w konkursie 10 zł. .
Każdy uczestnik musi wypełnić zgodę oraz klauzulę informacyjną. Dzieci klas drugich i trzecich przekazują dokumenty i opłatę wychowawcą klas. Uczniowie klas 4-8 umieszczają wszystko w zaklejonej kopercie opisanej według wzoru:
NAZWA KONKURSU:
IMIĘ I NAZWISKO, KLASA
Tak przygotowaną kopertę wrzucają do skrzynki na dokumenty znajdującej się przed wejściem głównym do budynku szkoły.
Zgoda i klauzula do pobrania w linku: zgoda na uczestnictwo w konkursie
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast