Informacje “Trójki”

Domowe eksperymenty

Podczas pobytu w domu z powodu COVID- 19 drugoklasiści przeprowadzali doświadczenia z solą. Przez kilka dni wyhodowali kryształy soli.