Informacje „Trójki”

Aktywność, radość, zdrowie

Ruch promuje zdrowie! Szczególnie w czasie edukacji zdalnej nauczyciele wychowania fizycznego aktywizują uczniów i zachęcają do ruchu, zabaw na świeżym powietrzu. Podczas lekcji online przypomniano dzień i wielkie widowisko muzyczno-ruchowe z okazji otwarcia hali sportowej w październiku 2014 roku. Wówczas wielu uczniów odtańczyło na zakończenie układ taneczny do piosenki „Happy”.

Obecnie uczniowie podjęli wyzwanie podobnie tańcząc w domach i wysyłając filmiki – powstał wspólny teledysk, który ma aktywizować innych i nieść pozytywne przesłanie.

„Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą” A. Lincoln

Zapraszamy do obejrzenia!