Informacje “Trójki”

Pamiętamy ważne numery

Dnia 13 i 14 września dzieci w świetlicy szkolnej przypominały sobie i utrwalały podstawowe zasady ruchu drogowego. Utrwaliły również numery alarmowe do straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego, a następnie wykonały pracę plastyczną – “Potrafię i pomagam – numery alarmowe”.

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast