Wydarzenia “Trójki”

12
Luty
Wtorek 12.02.2019, godz 16.30: wywiadówki podsumowujące półrocze, gimnazja oraz VII i VIII S.P.

12.02.2019 r. odbędą się zebrania z rodzicami według podanego harmonogramu. 16.00 rodzice uczniów klas VIII spotykają się wraz z wychowawcami  w sali gimnastycznej, gdzie odbędzie się spotkanie dotyczące przekazania informacji na temat sposobu organizacji przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. (obecności obowiązkowa) 16.30 rodzice uczniów klas III gimnazjum spotykają się wraz z wychowawcami  w sali gimnastycznej, gdzie odbędzie […]