Wydarzenia “Trójki”

2
Wrzesień
Dyżury nauczycielskie w godz. 16.45 – 18.00, rok szkolny 2019/20
01.10.2019 r. 05.11.2019r. 03.12.2019 r. 07.01.2020 r. 03.03.2020 r. 07.04.2020 r. 05.05.2020 r. 02.06.2020 r.
1
Grudzień
Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020
21.04.2020 egzamin ósmoklasisty - język polski 22.04.2020  egzamin ósmoklasisty - matematyka 23.04.2020 egzamin ósmoklasisty - język angielski 07.05.2020 Święto Szkoły 12.06.2019 piątek po Bożym Ciele
23
Styczeń
Wywiadówki – podsumowanie I półrocza
23.01.2020 klasy 7-8 16.00 oraz SP 1-3 17.00 SP 4-6 godz. 18.00