Kalendarz roku szkolnego

Wrzesień

Czwartek 4.09.2017 r. godz. 9.00 - Rozpoczęcie roku szkolnego.
Wtorek 12.09.2017, godz.16.30, Gimnazjum: Spotkanie informacyjne z rodzicami, przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców.
Wtorek, 13.09.2017, godz. 17.00, klasy I - III Szkoły Podstawowej: spotkanie informacyjne z rodzicami, przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców.
Środa 13.09.2017, godz. 16.30, klasy IV - VII Szkoły Podstawowej: spotkanie informacyjne z rodzicami, przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców.
Wtorek 13.09.2017 godz.18.00: spotkanie rady rodziców – plan nadzoru pedagogicznego i sprawozdanie z nadzoru za rok ubiegły.
Czwartek 14.09.2017 r. 16.30: rada pedagogiczna – plan nadzoru pedagogicznego.
Wrzesień: spotkanie integracyjne dla uczniów klas I Gimnazjum i klas I Szkoły Podstawowej.

Październik

Wtorek 3.10.2017, w godz. 16.45 – 18.00: dyżury nauczycielskie.
Piątek 13.10.2017: Dzień Edukacji Narodowej

Listopad

Wtorek 7.11.2017, godz 16.30: wywiadówki gimnazja oraz VII klasa Szkoły Podstawowej
Wtorek 7.11.2017, godz 17.00: wywiadówki klasy I - III.
Środa 8.11.2017, godz 16.30: wywiadówki klasy IV - VI S.P.
Piątek 10.11.2017: uroczystość wręczenia stypendiów

Grudzień

Wtorek 5.12.2017, w godz. 16.45 – 18.00: dyżury nauczycielskie.
Piątek 22.12.2017: ostateczny termin zawiadomienia o przewidywanych ocenach na pierwsze półrocze.
Sobota 23.12.2017 - 31.12.2017: zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

Wtorek 2.01.2018, w godz. 16.45 – 18.00: dyżury nauczycielskie.
Wtorek 23.01.2018: wystawienie ocen na pierwsze półrocze.
Wtorek 30.01.2018 godz. 16.30: rada klasyfikacyjna za pierwsze półrocze.

Luty

Wtorek 6.02.2018, godz 16.30: wywiadówki posumowujące półrocze, gimnazja oraz VII S.P.
Wtorek 6.02.2018, godz 17.00: wywiadówki podsumowujące półrocze, I-III - S.P.
Środa 7.02.2018, godz 16.30: wywiadówki posumowujące półrocze, klasy IV - VI S.P.
Poniedziałek 12.02.2018: początek ferii zimowych (do 25.02.2018)
Wtorek 27.02.2018, godz. 16.30: rada podsumowująca pierwsze półrocze.

Marzec

Wtorek 6.03.2018, w godz. 16.45 – 18.00: dyżury nauczycielskie.
29.03.2018- 3.04.2018 - Wiosenna przerwa świąteczna

Kwiecień

4.04.2018, w godz. 16.45 – 18.00: dyżury nauczycielskie.
Środa 18.04.2018: egzamin – część humanistyczna
Czwartek 19.04.2018: egzamin – część matematyczno-przyrodnicza.
Piątek 20.04.2018; egzamin - część języki obce

Maj

Wtorek 8.05.2018, godz 16.30: wywiadówki gimnazja oraz VII S.P.
Wtorek 8.05.2018, godz 17.00: wywiadówki klasy I - III S.P.
Środa 9.5.2018, godz 16.30: wywiadówki klasy IV - VI S.P.
Czwartek 10.05.2018: ostateczny termin zawiadomienia o przewidywanych ocenach na zakończenie roku.

Czerwiec

Wtorek 5.06.2018, w godz. 16.45 – 18.00: dyżury nauczycielskie.
Czwartek 14.06.2018, godz. 16.30: rada klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego.
Piątek 22.06.2018: uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Wtorek 26.06.2018: rada podsumowująca.
Czwartek 7.06.2018: wystawienie ocen na zakończenie roku szkolnego.
Poniedziałek 4.06.2018: dodatkowy termin egzaminu – część humanistyczna
Wtorek 5.06.2018: dodatkowy termin egzaminu – część matematyczno - przyrodnicza.
Środa 6.06.2017: dodatkowy termin egzaminu – języki obce.