Informacje “Trójki”

Życzenia uczniów Trójki

Szanowni Państwo!

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania. To Państwo wskazujecie drogę życiową, rozbudzacie ciekawość świata, wspieracie radą i przykładem. Jesteście przewodnikami w życiu młodych ludzi, ujawniacie pasje, inspirujecie i motywujecie do podejmowania wyzwań. To od wyników Państwa pracy zależy przyszłość młodego pokolenia Polaków.

Życzę, abyście Państwo zawsze byli dumni ze swoich wychowanków i ich osiągnięć, a oni zachowali Was w swoich najlepszych wspomnieniach. Niech praca z dziećmi i młodzieżą dostarcza Państwu zawsze powodów do dumy, niech każdy postęp uczniów wynagradza trud niełatwej pracy, a życiowe sukcesy wychowanków niech świadczą o tym, że edukacja jest ich kapitałem na przyszłość.

Życzę Państwu wiele twórczej energii, odwagi i siły, do podejmowania nowych wyzwań, a także szczęścia w życiu osobistym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Szczególnie serdecznie zwracam się do emerytowanych Nauczycieli i pracowników obsługi administracji. Kochani, ten niespokojny czas nie pozwolił nam by spotkać się z Wami w murach naszej szkoły jak co roku w październiku… Tym bardziej przyjmijcie najpiękniejsze życzenia zdrowia, spokoju, radości. Ofiarujemy Wam jak zawsze słowa wdzięczności za Wasze doświadczenie, mądrość i wiedzę.

Z najpiękniejszymi życzeniami Dorota Bystrzycka – dyrektor szkoły

Życzenia przekazane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz Radę Miejską

Życzenia Kuratorium Oświaty w Kaliszu

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Niezwykłe życzenia przekazali z rana uczniowie pleszewskiej Trójki! Zapraszamy do obejrzenia!