Informacje “Trójki”

ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI

“CZYTAM Z KLASĄ”
ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI to temat II modułu projektu. W ramach zadań projektowych spotkaliśmy się dziś z lekarzem weterynarii p. Kuberką. Usłyszeliśmy garść informacji o zawodzie weterynarza, kilka praktycznych porad dla obecnych i przyszłych opiekunów zwierząt oraz poznaliśmy zasady zachowania ostrożności w kontaktach z nieznanymi i dzikimi zwierzętami.