Informacje “Trójki”

Zajęcia edukacyjne w Muzeum Regionalnym

Drugoklaści uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Regionalnym, które prowadził kustosz Witold Hajdasz.  Później oglądali wystawę :,,Szabel nam nie zabraknie “. Wystawa prezentowała niezwykłą kolekcję broni białej czyli szable imienne polskich oficerów związanych z Wielkopolską z lat 1918-1939.