Informacje “Trójki”

Zajęcia w ramach PPP

Zamieszczamy poniżej link do padletu, zawierającego zgromadzone w jednym miejscu zajęcia, wynikające z zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zachęcamy uczniów do wykorzystania zadań jako możliwość doskonalenia swoich umiejętności, utrwalania i powtarzania ważnych treści.  Będziemy na bieżąco dodawać nowe ćwiczenia do wykorzystania w wolnym czasie. Zadania są dobrowolne, przeznaczone do realizacji według indywidualnych potrzeb.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Zespołu Szkół Publicznych nr 3

Jesteśmy do dyspozycji w razie pytań i wątpliwości poprzez dziennik elektroniczny.

Lidia Wojciechowska – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I-III, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kreatywność

Aneta Grzegorczyk – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IV-VI

Agnieszka Witkowska – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne VII-VIII

Ewa Michalewska – zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Skitek- zajęcia rewalidacyjne

Renata Kramer – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Iwona Kaczmarek – zajęcia z dzieckiem z autyzmem

Agnieszka Kowalska – zajęcia socjoterapeutyczne

Edyta Ampuła – zajęcia logopedyczne