Informacje “Trójki”

Zabawy z nauką

Drugoklaści uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych  w Muzeum Regionalnym z Exploratorium i interaktywną wystawą,, Zabawy z nauką “, które prowadził kustosz Witold Hajdasz.  Zajęcia te rozwijały umiejętności:  czytania i rozumienia instrukcji, wyobraźnie przestrzenną,logiczne  myślenie.  Uczniowie poznali działanie podstawowych praw astronomii, fizyki,matematyki i logiki. Mogli dotknąć przyrządy na różnych stanowiskach. Wystawa  wspaniały sposób  połączyła naukę z zabawą.  Wszystkie dzieci były bardzo zadowolone z tych zajęć edukacyjnych.