Informacje “Trójki”

Z wizytą w teatrze

27 listopada 2017r. uczniowie klasy VIA i VC, pod opieką pań: Beaty Kubiak, Hanki Wojcieszak-Blandzi, Agnieszki Witkowskiej i Anny Gil wzięli udział w wycieczce polonistycznej.

Piękny spektakl pt.,,Tajemniczy ogród,, przygotowany przez Teatr Iluminacja  dostarczył uczniom wiele wrażeń.