Informacje “Trójki”

Projekt “Z Pleszewa – ku Niepodległej”

Muzeum Regionalne w Pleszewie, w porozumieniu z pleszewskimi szkołami oraz stowarzyszeniami, realizuje projekt pod nazwą „Z Pleszewa – ku Niepodległej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Program dotacyjny „Niepodległa” wspiera różnorodne działania przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej, wpisanej i tworzącej historię odradzającego się państwa polskiego. Celem programu jest m.in. upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.

Projekt edukacyjny „Z Pleszewa – ku Niepodległej” ma na celu upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego lokalnych bohaterach szczególnie wśród młodzieży pleszewskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, której zaktywizowaniu mają służyć podjęte działania. Wykład wprowadzający do projektu pt. „Sytuacja polityczna w Wielkopolsce w przeddzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego” wygłosił 10 listopada w Muzeum Regionalnym dr Andrzej Szymański.

Dziś nasi uczniowie wzięli udział w rekonstrukcji walk powstańczych na pleszewskim Rynku z udziałem grup rekonstrukcyjnych z całej Wielkopolski. Rekonstrukcja, na którą zaproszeni są wszyscy mieszkańcy naszego miasta, ma wzmocnić poczucie wspólnoty oraz zintegrować społeczność lokalną wokół wspólnego przeżywania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Opiekunem uczniów Trójki jest pan Krzysztof Czajka. Kolejne działania zaplanowane w ramach projektu niebawem, potrwa do końca listopada.

Partnerami projektu są: Zespół Szkół Publicznych nr 1, Zespół Szkół Publicznych nr 2, Zespół Szkół Publicznych nr 3, Zespół Szkół Technicznych, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Pleszewie, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne i Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego.

Tagi
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast