Informacje “Trójki”

XXIV Rajd ekologiczny

Na XXIV Rajdzie Ekologicznym po Ziemi Pleszewskiej uczniowie z Trójki propagowali ekologię i ochronę środowiska naturalnego. Rozpowszechniali akcję ” Sprzątanie Świata” oraz zasady turystyki i krajoznawstwa. Były konkursy rajdowe, nagrody, posiłek i świetna zabawa.