Informacje “Trójki”

Wyniki konkursu

W konkursie przyrodniczym  „Wiosna budzi przyrodę” wzięło udział 190 uczniów  z klas IV-VI i 137 uczniów z kl. VII-VIII.

Mistrzem wiedzy z zakresu przyrody okazał się uczeń kasy VI d Maksymilian Sołtysiak, który uzyskał maksymalną liczbę punktów 15 i otrzyma nagrodę specjalną!

Wśród uczniów klas IV-VIII bardzo dobre wyniki uzyskali:

Klaudia Mielcarek -VI b-14p.

Adam Bałoniak -VI e- 14p.

Oliwia Knappe -VII e- 13p.

Wiktoria Wolniak -VII e- 13p.

Mateusz Młodożyniak- VII b- 13p.

Nikola  Skórska-VIIIb-13p.

Natalia Stańczyk- VIII b-13 p.

Gratulujemy zwycięzcom! Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymają pochwały i oceny za aktywność  przyrody lub biologii:

Ocena celująca- liczba punktów 11-15

Ocena bardzo dobra- liczba punktów 1-10

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast