Informacje “Trójki”

WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO

WYNIKI  ETAPU  SZKOLNEGO

WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  JĘZYKA POLSKIEGO

ROK  SZKOLNY  2018/2019

 

  1. Dla uczniów szkół podstawowych
Kod ucznia Ilość uzyskanych punktów / 50 pkt.
00001 32
00002 40
00003 35
00004 17

 

 

  1. Dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
Kod ucznia Ilość uzyskanych punktów / 50 pkt.
00001 40
00002 31
00003 41
00004 35
00005 37

 

 

Do stopnia rejonowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który otrzymał co najmniej 40 punktów.