Informacje “Trójki”

WYNIKI  ETAPU  SZKOLNEGO WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  CHEMICZNEGO

WYNIKI  ETAPU  SZKOLNEGO

WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  CHEMICZNEGO

ROK  SZKOLNY  2018/2019

 

  1. Dla uczniów szkół podstawowych
Kod ucznia Ilość uzyskanych punktów / 50 pkt.
0005 9
0008 21
0009 4
0010 13
0012 8
0016 27
0018 6

 

 

  1. Dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
Kod ucznia Ilość uzyskanych punktów / 50 pkt.
0001 10
0002 43
0004 8
0007 29
0011 27
0013 11
0014 15
0015 17
0017 14

 

 

Do stopnia rejonowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który otrzymał 43 punkty (86%).