Informacje “Trójki”

Wycieczka do teatru

30 maja 2018 r. uczniowie klas czwartych uczestniczyli w wycieczce polonistycznej. Oglądali sztukę teatralną pt. “Pan Kleks” wystawioną przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Ciekawym doświadczeniem dla uczniów było pospektaklowe spotkanie z odtwórcami głównych ról oraz warsztaty teatralne.