Informacje “Trójki”

Wizyta lekarza weterynarii

W ramach zajęć o tematyce zawodoznawczej, odwiedził nas kolejny lekarz… tym razem weterynarii. P. Mirosław Kuberka, który wprowadził nas w tajniki tego zawodu i opowiedział i swoich pacjentach.
Przypinał, że samotne i porzucone zwierzęta, szczególnie zimą, potrzebują naszej pomocy.

Uczniowie dowiedzieli się również, żeby wykonywać pracę lekarza weterynarii, trzeba oprócz ukończonych studiów wyższych na danym kierunku, uzyskać prawo wykonywania zawodu, które na wniosek zainteresowanego wydaje właściwa dla miejsca zamieszkania okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna. W Polsce zawód lekarza weterynarii podlega Ustawie o zawodzie lekarza weterynarii.

W pracy lekarza weterynarii, oprócz wiedzy zdobytej na studiach, ważne są odpowiednie predyspozycje osobowościowe, zwłaszcza u lekarzy zajmujących się leczeniem małych zwierząt domowych, jak psy i koty. Praca w lecznicach weterynaryjnych związana jest z dużym kontaktem z właścicielami zwierząt, którzy muszą zaufać weterynarzowi i współpracować z nim podczas leczenia zwierzęcia.