Informacje “Trójki”

Wiwat Maj, Trzeci Maj

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który przygotowany został przez dzieci z klasy II a oraz II e. Podczas uroczystości deklamowano wiersze i śpiewano pieśni patriotyczne: Polonez 3 Maja i Mazurek 3 Maja. Była to ciekawa lekcja historii dla naszych podopiecznych.