Informacje “Trójki”

Ważna informacja dla ósmoklasistów

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINÓW!
W piątek 31 lipca 2020 w godzinach od 8.00 do 15.15 można odebrać
w sekretariacie szkoły zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast