Informacje “Trójki”

Warsztaty czerpania papieru

4 kwietnia odbyły się warsztaty czerpania papieru, w których uczestniczyły klasy 4a, 4b,4c, 5a i 5b. W programie znalazły się dzieje powstania papieru i początków piśmiennictwa, różne czerpanie papieru z masy papierowej, barwienie papieru metodą japońską, odciskani pieczęci lądowych oraz pisanie gęsimi piórami. Warsztaty przeprowadzili animatorzy z Modrejsovy Warsztaty Kreatywne z Wrocławia, których do szkoły zaprosiła pani Patrycja Wieruszewska.