Informacje “Trójki”

Warsztaty ceramiczne

Uczniowie klas 1 – 3  uczestniczyli  w  warsztatach  ceramicznych,  które  prowadził  pan  Grzegorz  Snela. Dzieci dowiedziały  się  wiele  ciekawych  wiadomości o  ginących zawodach zduna i garncarza,  a z gliny ceramicznej  wykonywali  swoje  pomysłowe  prace.