Informacje “Trójki”

UWAGA UCZNIOWIE KLAS TRZECICH GIMNAZJUM!

UWAGA UCZNIOWIE KLAS TRZECICH GIMNAZJUM!

środa 19 kwietnia 2017 – egzamin (część humanistyczna)

czwartek 20 kwietnia 2017 – egzamin (część mat.– przyr.)

piątek 21 kwietnia 2017 – egzamin (język obcy) 

  • Do szkoły przychodzicie na godzinę 8.15 – wypoczęci i po śniadaniu
  • Pamiętajcie o legitymacji szkolnej i odpowiednim stroju
  • Na egzamin można przynieść tylko przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem i linijkę
  • Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
  • Nie wolno używać korektora
  • Możecie zabrać małą butelkę z wodą
  • Na rozwiązanie zadań macie 60 minut w przypadku egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz 90 minut z języka polskiego. Czas pracy z zestawem z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut, a z zestawem z matematyki – 90 minut. Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym trwa 60 minut, podobnie na poziomie rozszerzonym

Wykorzystajcie dobrze ten czas

  • Pamiętajcie – żadne zadanie nie może pozostać bez próby rozwiązania. Nawet zadanie rozwiązane częściowo może być pozytywnie ocenione
  • Podczas egzaminów pracujcie samodzielnie

Przystąpienie do wszystkich części egzaminu i uzyskanie zaświadczenia o wyniku jest warunkiem ukończenia Gimnazjum i w dużej mierze będzie decydować o Waszej przyszłości.

POWODZENIA! 

19, 20, 21 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dla uczniów klas I i II Gimnazjum oraz uczniów Szkoły Podstawowej.

Tagi