Informacje “Trójki”

Uczymy się reagować

Ia ostatnio uczyła się udzielać pierwszej pomocy, szczególnie przy urazach układu ruchu.  Zajęcia dostarczyły mnóstwa wrażeń, ale przede wszystkim uczniowie nauczyli się,  jak  prawidłowo reagować i profesjonalnie zająć się osobą poszkodowaną.

O czym warto pamiętać?

Jeżeli zauważysz osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jesteś świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności masz obowiązek niezwłocznego i skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu, dzwoniąc pod numery 999 lub 112.

Nie poniesiesz odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione w trakcie udzielania pomocy w sytuacji, jeśli kierowałeś się dobrą wolą. Nie popełnisz przestępstwa, jeżeli nie udzielisz pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których jest możliwa niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.