Informacje “Trójki”

Uczniowie sumiennie pracują w domu

Drugoklasiści, podobnie jak wszyscy uczniowie naszej szkoły, sumiennie pracują w domu z powodu COVID -19 . Wykonują  zadania i polecenia wychowawczyni z e-dziennika.  Potem  rodzice przesyłają  wykonane przez dzieci prace lub dodatkowe zajęcia umilające czas podczas pobytu w domu.