Informacje “Trójki”

Tydzień Obywatelski

22 października Samorząd Uczniowski wspierany przez uczniów klasy 7a godnie reprezentował naszą szkołę podczas Tygodnia Obywatelskiego. Grupa przedstawiła projekt sadzenia drzewek na boisku szkolnym, wykazała się wiedzą dotyczącą ochrony środowiska, przedstawiając ciekawą prezentację.

Bardzo cieszy fakt, że pomimo młodego wieku uczniowie Trójki potrafią okazać solidarność i wykazać się wzorową postawą.