Informacje “Trójki”

Time passes by – Pleszew welcomes us

Time passes by – Pleszew welcomes us

Realizowany przez: Stowarzyszenie Ago-Trójka w Pleszewie
Opiekun projektu: Wojciech Jenerowicz

Cel: Celem projektu jest nawiązanie przez młodzież kontaktów w środowisku lokalnym, pozyskanie wsparcia społecznego i nawiązanie nowych relacji.

Odbiorcy projektu: Młodzież w wieku 13-19 lat.

Opis projektu: Tematem przewodnim projektu jest tworzenie filmu poklatkowego w technice timelapse/hyperlapse. Grupa projektowa wyszukuje interesujące miejsca w Pleszewie i okolicy, warte sfotografowania. Film tworzony w tej technice jest wyjątkowy, ponieważ nie polega na ciągłym nagrywaniu rzeczywistości, lecz na wykonywaniu tysięcy zdjęć w większych odstępach czasu. Pozwala to uzyskać ciekawy efekt, pokazujący upływ czasu, co sprawia, że filmy wykonane w tej technice są dynamiczne. W celu realizacji zadania, uczestnicy projektu podejmują współpracę z ekspertami – fotografem, pracownikami studia fotograficznego i studia nagrań, nawiązują kontakty z władzami miejskimi i powiatowymi. Po warsztatach z obsługi aparatu i podstaw fotografii, wybierają miejsca, dobierają się w dowolne grupy i rozpoczynają pracę w terenie. Zdobywają pozwolenia na wejście tam gdzie jest to wymagane. Udają się w wybrane miejsce, wybierają atrakcyjny kadr i wykonują niezbędne zdjęcia przez określony czas. O wszystkich swoich działaniach informują na stronie facebookowej. Powstaje film w oparciu o zebrane i obrobione komputerowo materiały. Dzięki współpracy ze studiem nagrań możliwe jest zrobienie podkładu muzycznego do filmu. Uczestnicy tworzą plan wycieczki do Poznania na Uniwersytet Artystyczny, gdzie poznają techniki animacji. Podczas świętowania projektu uczestnicy zapraszają gości na prezentację filmu i wystawę zdjęć.

Budżet projektu: 10554 zł
Dotacja: 7500 zł
Rocznik: RS 2014
Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast