Informacje “Trójki”

Szlachetna Paczka

Dziękujemy za wielkie serce!!! SZLACHETNA PACZKA to system pomnażania dobra. To dobro już działa i pomnaża się w tych, którzy przyłączyli się do naszej akcji i wiedzą, że więcej szczęścia jest w dawaniu.

W tym roku świetlica naszej szkoły włączyła się w akcję Szlachetna Paczka. Dzięki szlachetności i pomocy uczniów, rodziców oraz nauczycieli, udało się nam przygotować paczkę dla dzieci z  Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu.
Bardzo dziękujemy za oddanie i czynny udział wszystkim darczyńcom.  Dziękujemy za ofiarowany czas, za szlachetność, dobro i otwartość na drugiego człowieka.

Pomysłodawcą akcji była pani Alicja Dzierla.