Informacje “Trójki”

Stypendiada Wczesnoszkolna

Na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji wręczenia dyplomów, nagród i medali z Ogólnopolskiego Konkursu Stypendiady Wczesnoszkolniej, które wręczyła uczniom pani dyrektor szkoły Dorota Bystrzycka.